Piirdeaedade ehitus

Piirdeaiad lisavad turvalisust ja privaatsust. Lisaks sellele kaunistab ta koduhoovi ümbrust ning piiritleb ära maa-ala. Samas annab tihe piireaiastik ka tuulevarju.

Selleks, et sinu piirdeaiad tuleksid just sellised nagu ise soovid ning vastaksid sinu ootustele oleme valmis appi tulema. Pakume erinevaid piireaia ehitusega seonduvaid lahendusi.


Kuidas piirdeaia ehitus käib?

Aed on üks kodu asendamatu osa. Korralik piirdeaed tagab privaatsuse, summutab müra ning aitab majapidamises olevaid koduloomi lähedal hoida. Aia ehitus jaguneb eritüüpideks ning tavaliselt valitakse aed vastavalt eesmärgile ja hinnale.

Esimese asjana tuleks aed planeerida ning vaadata üle kõik kitsaskohad ning millised oleks ettevalmistus tööd. Seejärel tuleks välja valida aiatüüp, mis materjalist aed tuleb, peale seda saab alustada aiapostide paigaldusega. Veel tuleks selgeks teha kas aed sisaldab väravat ning vajadusel ka sellele koht valmis seada. 

Piirdeaia planeerimine

Ehitusprotsess ei ole iseenesest keeruline, kuid planeerimine ja optimaalse lahenduse välja mõtlemine nõuab veidi aega. Tõime välja mõningad näited, mis aitavad sinu planeerimis protsessi ning leida vastused küsimustele, mis aitavad sul jõuda parima kvaliteedini.


Mida jälgida?

Esiteks mõtle, kas aia ehitamisel tuleks kellegiga kontakteeruda. Selleks võivad olla naabrid või lausa kohalik omavalitsus. Kui vastus on jah, siis uuri välja millised on nende nõuded ja soovid aia rajamisel. Sellisel juhul tuleb paika panna täpsed piirid kuhu piirdeaed ehitatakse. Juhul kui kooskõlastada on vaja aia ehituse hind, siis tuleb ka see täpselt läbi rääkida.  

Mõõdud ja kõrgus

Need sõltuvad täielikult aia eesmärgist. Kui soovitakse privaatsust, tuleks teha veidi kõrgem aed, kui muidu. Sama kehtib ka müra takistuseks, ehitatud aia puhul. Arvestada tuleb veel aia pikkusega, läbi mille saad arvutada täpsema materjali kulu. Materjalikulu arvutamine sõltub enamasti aiatüübist. 

Arvesse tuleb võtta veel maapind ehk millised eeltööd tuleks enne piirdeaia ehitust ära teha, kas on midagi mis takistaks ehitusprotsessi? Mõelda tuleks veel kuidas aia ehitus sinu argielu mõjutab, milline on planeeritud eelarve.

Piirdeaia otstarve

Kõige olulisem punkt millest alustada on piirdeaia eesmärk. Sellest sõltub enamasti materjali valik ning ka hind. Näiteks kui peaks tulema puidust lippaed siis, tuleks arvestada erinevate teguritega, mis võivad mõjutada puitaia eluiga.


Piirdeaia tüübid ja materjalid

Tänapäeval meeldivad inimestele võimalikult hooldusvabad aiad. Enamasti jaguneb aedade valik viie tüübi vahel : puitaed, võrkaed, kiviaed, metallaed ja paneelaed. 

Läbi aegade on ehitatud hästi palju puitaedu, kuid järjest rohkem tuleb ette, et inimestel pole aega ning otsitakse kaasaegsemaid lahendusi oma koduhoovi piiramiseks. 

Puitaed

Puit piirdeaedade ehitus on eestis enim levinud. Seda sellepärast, et see sobib praktiliselt igasse keskkonda ning varjab tuult ja müra. Puitaiad jagunevad üldjoontes kolme gruppi:

  • Lippaiad ehk kõik lauad on vertikaalselt ülevalt/alla
  • Horisontaalaiad ehk kõik lauad on horisontaalselt
  • Eritellimused ehk aias olevad lauad on näiteks kaldes, mingi kindla nurga all või on soovitud saada mingit mustrit. Sellised lahendused on üldjuhul kallimad. 

Puitaedade valmistamisel tuleb erilist rõhku pöörata viimistlusele, see tagab aia pikemaajalise eluea. Kasutatakse erinevaid puiduimmutus vahendeid mis annavad aia pinnale keege kuma. 

Populaarne on kasutada veel kõrgtööstuslikke värve, mis koosnevad krundist ja värvist. Üldiselt kasutatakse 1 kiht krunti ja 2 kihti värvi. Lisaks kasutatakse veel sügavimmutatud puitu, mis on väga vastupidav.

Võrkaed

Võrkaia ehitus on üks kõige soodsaim ja lihtsamini paigaldatav piirdeaia ehitus variant. Võrkaia tüüpe on erinevaid, sõltuvalt välimusest ja funktsioonist. Võrkaia tugevus oleneb aia silma mõõdust, kui ka traadi jämedusest. Oluline tegur aia jäikusel on aiapostide läbimõõt. Võrkaiad jagunevad üldjuhul nelja gruppi.

  • Punutud aiad on kõige lihtsam viis kruntide piiramiseks. Negatiivne on see, et võrk jääb igal juhul natuke vetruv.
  • Paneelvõrkaiad on kõige tugevamad võrkaiad. Selliste aedade traadi jämedus on kuni 5 mm ning aed koosneb tugevast võrkpaneelist. Aed sobib ideaalselt kohta, kus on suurem üleronimis oht, kuna otsad jäävad tugevad ja teravad.
  • Keevisvõrkaiad sobivad kohtadesse, kus eluolu on rahulikum. Õigesti pingutades saab luua tugeva aia, mis ei vaju läbi ning on ilus. 
  • Võrkkattega aiad/väravad

Metallaed

Metall aedade puhul on kõige olulisem viimistlus. Viimistlus tuleb teostada vastavalt objekti keskkonna iseärasustele. Kui objekti alas peaks olema suur soolasisaldus, tuleks metall kindlasti katta kuumtsingiga. 

Juhul kui olud nii ekstreemsed ei ole, sobib lihtsalt krundist ja pulbervärvist. Halvasti hooldatud ja roostes aia puhul on seda hiljem keeruline töödelda, sest niiskuse tõttu on roostet täielikult väga raske eemaldada. Metallaiad jagunevad üldjuhul kahte gruppi: 

  • Varbmetallaiad mis on kõige lihtsamad ning ühtlasi ka ühed tugevamad metallaiad. Selline metallaed on küll tugev ja vastupidav, kuid ta ei anna privaatsust. 
  • Erilahendused ehk vastavalt individuaalsele soovile loodud aiad. Sellised aiad võivad olla keerulisemad, kuid disainiks on mänguruumi lõpmatult. Keerulisema disainiga aiad tuleks kindlasti kuumtsinkida, sest reeglina tagab see vastupidavama lõpptulemuse. 

Kiviaed

Kiviaia ehitamise võimalus on mitmeid. Suures pildis tuleks jälgida kindlaid reegleid, mis aitavad tagada aia vastupidavuse, kui ka ilusa välimuse. Kiviaia ehitusel kasutatakse erinevaid meetodeid. Kuna kiviaed on päris raske, tuleks arvestada aia all oleva aluspinnasega. 

Võimalik on ehitada aed lihtsal ja vanamoodsal teel, ehk lihtsalt laduda kivid üksteise peale hunnikusse. Teine variant oleks kasutada kivide vahel segu, mis kivid omavahel kinni võtab. Sellisel juhul on tarvis aiale vundamenti. Kolmandaks on olemas spetsiaalsed raamid, mis paigaldatakse vundamenti ning kuhu hiljem kivid sisse laotatakse. See tagab ilusa sirge ja paksu seina. 

Kiviaia suurim eelis on tema eluiga ja keskkonna sõbralikkus. Aed on ilmastikule vägagi lollikindel ning paigaldamine ei nõu kallite seadmete/tehnika olemasolu. Kivist piirdeaia ehitus on küll töömahukas ja aeganõudev ning ühtlasi nõuab raske aed korralikku aluspinnast. 


Aiapostid

Piirdeaia ehitusel kõige funktsionaalsem ja kasulikum aiapost oleks metallist. Oluline on jälgida posti läbimõõtu. Posti läbimõõt tuleb valida sõltuvalt piirdeaia ehituse kõrgusest ning sellest kuidas materjal töödeldud on. 

Kuna aiapostid on tervest konstruktsioonist väga olulised elemendid, on soovitatav valida pigem kvaliteetsed postid ning investeerida natukene rohkem.

Aiapostid 60x40mm

Sellise läbimööduga poste kasutatakse peamiselt paneel- või puitaia postidena. 

Posti seina paksus tavaliselt 1,5-2 mm, mis on ideaalne puit piirdeaia ehitamiseks. Kui ehitatakse traditsioonilist lippaeda, peaksid postid olema varustatud prussikõrvadega. 

Aiapostid 60x60mm

Kui soovid ehitada vertikaalset puitaeda, siis 60×60 on kõige optimaalsem valik. Sellise posti seina paksus on 2-3 mm. Horisontaalse aia ehitamisel ei ole prussikõrvad hädavajalikud. Sõltuvalt aia pikkusest, ulatub post vähemalt 50 cm vundamendi/betooni sisse. 

Väravapostid 80x80mm

Sobilik pigem madalate ja raskemate piirdeaedade ehitusel. Sobib ideaalselt ka metallist varbaedade postideks.

Väravapostid 100x100mm

Sellised postid sobivad hästi kõrgematele aedadele. Seina paksus on umbes 3-4 mm.


Väravad

Üldjuhul jagunevad väravad kolmeks: jalgväravad, liugväravad ning tiibväravad. Värava ehitus sõltub täielikult eesmärgist. Näiteks, kas tegu on lihtsalt jalgvärava või autoväravaga. 

Piirdeaia ehitus protsess

Suurespildis saame aia ehituse jagada viite etappi. Nendeks on planeerimine, materiali valimine, pinnase ettevalmistamine, ehitus ja viimistlus. 

Planeerimine

Esimese asjana mõtestatakse lahti miks üldse aed ehitatakse, mis otstarvet see täitma hakkab. Kas soovitakse privaatsust või lihtsalt ilusat aeda, mis ümbritseks kodu? Planeerimise käigus saad teada ligikaudse materjali kulu ning millised ettevalmistus tööd veel vaja teha (näiteks pinnas jne).

Materjali valimine

Materjal valitakse vastavalt aiatüübile. Kas soovitakse puitaeda, metallaeda või hoopis kivi- või võrkaeda. Lisaks tuleb vastavalt aiale valida materjali pikkus ja laius. Juhul, kui soovitakse kõrgemat aeda, mis pakub privaatsust, siis tuleks valida pikemad aialipid. 

Mõelda veel millised tulevad aiapostid ning, millist väravat soovitakse. Aiapostide paksus sõltub aia suurusest. 

Pinnase ettevalmistus

Sõltuvalt aia tüübist tuleb teha vastavad pinnase ettevalmistus tööd. Mida raskem on aed, seda kõvem ja tugevam peab olema aluspinnas. 

Piirdeaia ehitus

Peale ettevalmistus saab alustada ehitus protsessiga. Selle käigus tehakse vundament, paigaldatakse aiapostid ning hakatakse vaikselt aeda kokku ehitama. Täpne tööprotsess sõltub aiatüübist ning materjalist. 

Viimistlus

Kui aed on valmis, tuleb lisada veel viimane lihv. Aed tuleb teha ilmastiku kindlaks. Üldine protsess koosneb kruntimisest ja värvimisest. See millist krunti ja värvi kasutada sõltub, kas tegu on metall- või puitaiaga. 

Lase eksperdil aidata!

Aia ehitus on kokkuvõttes pikk ja aeganõudev protsess. Loomulikult saab seda teha ka ise, kuid tihti võtab see vähemalt 3 korda rohkem aega ning kannatada saab ka kvaliteet. Mis tähendab seda, et lähima 5 aasta jooksul hakkad sa oma vigu parandama ning võib juhtuda, et pead osad kohad oma aias sootuks välja vahetama. 

Kui soovid aia ehitamisel abi, siis võta ühendust ning aitame nii jõu kui nõuga. Meie eesmärk on anda väärtust mida inimesed saavad ka ise kasutada.

Küsi asjatundja hinnangut juba täna!