Haljastus Plus OÜ on loodud eesmärgiga pakkuda kõikvõimalikke haljastuse ja korrashoiuga seotud teenuseid – muru rajamine ja hooldus, taimestiku istutamine ja hooldus, lumekoristusteenused, hooajalised heakorratööd, jne. Arvestades, et üha enam pööratakse tähelepanu nii era- kui avalikus sektoris haljastuslikule esteetikale, siis ollakse üha enam nõus ka nende teenust tarbima. Meie poolt pakutavate teenuste klientideks on nii eraisikud, ettevõtted kui ka avalikõiguslikud asutused – eraaedade omanikud, parkide, teede, haljasalade valdajad, jne.

Meie missiooniks on pakkuda klientidele usaldusväärset ja kvaliteetset teenust konkurentsivõimelise hinnaga.